HUY HOÀNG LIGHTING thu thập thông tin cá nhân nào về khách hàng?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và liên tục cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Dưới đây là các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến Dịch vụ của HUY HOÀNG LIGHTING.
 • Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số loại thông tin nhất định về việc bạn sử dụng Dịch vụ của HUY HOÀNG LIGHTING, bao gồm thông tin về sự tương tác của bạn với nội dung và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của HUY HOÀNG LIGHTING. Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookie” và các số nhận dạng duy nhất khác và chúng tôi có được một số loại thông tin nhất định khi trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn truy cập Dịch vụ của HUY HOÀNG LIGHTING và các nội dung khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho HUY HOÀNG LIGHTING trên các trang web khác. 
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như thông tin địa chỉ giao hàng và địa chỉ được cập nhật từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sử dụng để sửa hồ sơ và giao hàng mua tiếp theo của bạn dễ dàng hơn.

Vì mục đích gì HUY HOÀNG LIGHTING sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, cung cấp, phát triển và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Những mục đích này bao gồm:

 • Mua và giao sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nhận và xử lý các đơn đặt hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, xử lý thanh toán và liên lạc với bạn về các đơn đặt hàng, sản phẩm và dịch vụ và khuyến mại.
 • Cung cấp, khắc phục sự cố và cải thiện Dịch vụ của HUY HOÀNG LIGHTING. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp chức năng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng và hiệu quả của Dịch vụ HUY HOÀNG LIGHTING.
 • Khuyến nghị và cá nhân hóa. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đề xuất các tính năng, sản phẩm và dịch vụ có thể bạn quan tâm, xác định sở thích của bạn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Dịch vụ của HUY HOÀNG LIGHTING.
 • Cung cấp dịch vụ thoại, hình ảnh và camera. Khi bạn sử dụng dịch vụ thoại, hình ảnh và camera của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng đầu vào bằng giọng nói, hình ảnh, video và thông tin cá nhân khác để đáp ứng yêu cầu của bạn, cung cấp dịch vụ được yêu cầu cho bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. 
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp. Chẳng hạn, chúng tôi thu thập thông tin từ người bán về địa điểm thành lập và thông tin tài khoản ngân hàng để xác minh danh tính và các mục đích khác.
 • Giao tiếp với bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn liên quan đến Dịch vụ HUY HOÀNG LIGHTING thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: qua điện thoại, e-mail, trò chuyện).
 • Quảng cáo. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích cho các tính năng, sản phẩm và dịch vụ có thể khiến bạn quan tâm. Chúng tôi không sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bạn để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích.
 • Phòng chống gian lận và rủi ro tín dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, HUY HOÀNG LIGHTING và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp cho điểm để đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng.

Điều gì về Cookies và các định danh khác?

Để cho phép các hệ thống của chúng tôi nhận ra trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của HUY HOÀNG LIGHTING, chúng tôi sử dụng cookie và các số nhận dạng khác. 

HUY HOÀNG LIGHTING có chia sẻ thông tin cá nhân của bạn không?

Thông tin về khách hàng của chúng tôi là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng như được mô tả bên dưới kiểm soát rằng phải tuân theo Thông báo bảo mật này hoặc tuân theo các thực tiễn ít nhất là bảo vệ như được mô tả trong Thông báo bảo mật này.

 • Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ, sản phẩm, ứng dụng hoặc kỹ năng do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Dịch vụ của HUY HOÀNG LIGHTING.
 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi sử dụng các công ty và cá nhân khác để thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi. 
 • Chuyển giao kinh doanh: Khi chúng tôi tiếp tục phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, thông tin khách hàng thường là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn tuân theo những lời hứa được đưa ra trong bất kỳ Thông báo bảo mật nào trước đó (tất nhiên trừ khi khách hàng đồng ý khác).
 • Bảo vệ HUY HOÀNG LIGHTING và những người khác: Chúng tôi phát hành tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp.

Làm thế nào an toàn là thông tin về tôi?

Chúng tôi thiết kế hệ thống của chúng tôi với sự an toàn và riêng tư của bạn trong tâm trí.

 • Chúng tôi làm việc để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình truyền bằng cách sử dụng các giao thức và phần mềm mã hóa.
 • Chúng tôi tuân theo Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu công nghiệp thẻ thanh toán (PCI DSS) khi xử lý dữ liệu thẻ tín dụng.
 • Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin khách hàng cá nhân. Thủ tục bảo mật của chúng tôi có nghĩa là đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng nhận dạng trước khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.
 • Thiết bị của chúng tôi cung cấp các tính năng bảo mật để bảo vệ chúng khỏi bị truy cập trái phép và mất dữ liệu. 
 • Điều quan trọng là bạn phải bảo vệ chống truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính, thiết bị và ứng dụng của bạn. Hãy chắc chắn để đăng xuất khi sử dụng máy tính dùng chung.

HUY HOÀNG LIGHTING luôn nỗ lực hết mình để bảo mật thông tin khách hàng tốt nhất có thể. Cảm ơn quý khách đã sử dụng HUY HOÀNG LIGHTING.